Victor Kammeraat

Sinds 34 jaar werk ik voor de mooie merken Jaguar en Land Rover. De laatste jaren als Sales Manager. In die jaren heb ik veel veranderingen meegemaakt in een wereld die steeds sneller ging en steeds kleiner werd. Ben getrouwd geweest. Heb een prachtige zoon uit dat huwelijk. Ben NLP gaan volgen. Heb mijn Practitioner en Master certificaat gehaald. Mijn interesse in de mens is hierdoor enorm toegenomen.

En, ik ben gescheiden. Na de scheiding en een jaar alleen gewoond te hebben, heb ik een geweldige vrouw ontmoet.  Het heeft even geduurd, maar toen zijn wij gaan samenwonen. Zij met haar zoon (12) en dochter (13) en ik met mijn zoon (14) vormden vanaf dat moment een samengesteld gezin. Ondanks goed gemaakte afspraken was het een constante beweging van alles.

Een samengesteld gezin is topsport.

Een samengesteld gezin is een bedrijf dat hard moet werken om succesvol te zijn. Uiteraard met behoud van eigen normen en waarden. Ik gun iedereen een prachtig bestaan in het algemeen en in een samengesteld gezin in het bijzonder. Door het schrijven van dit boek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een ieder die een samengesteld gezin aangaat.

In dit boek reik ik onderwerpen aan die, naar mijn mening, aan de orde gaan komen en die in een later stadium cruciaal kunnen zijn voor de voortgang en het voortbestaan van het samengestelde gezin. Dat de lezer zich daarvan bewust wordt. Niet meer en niet minder. U maakt zelf keuzes hoe daar mee om te gaan.
Succes in het maken van de keuzes.

Victor Kammeraat

Meer dan in het verleden ben ik geïnteresseerd in de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. - Albert Einstein

Victor Kammeraat